Elegancia Tropical

הכובעים של Elegancia מיוצרים באקוודור עם עדיפות לקיימות בכל שלבי הייצור, באמצעות מקור חומרי הגלם מיצרנים קטנים ועם שכר הוגן ליותר מ – 20 בעלי מלאכה על כישרונם ועבודתם הקשה ביצירת היצירות היפות הללו.

האמנות הקשה והמסורתית הזו של אריגת יד נוספה לרשימת מורשת התרבות הבלתי מוחשית של אונסק"ו בשנת 2012, תואר כבוד שהוענק למנהגים, מסורות, ידע ומיומנויות שהקהילות העבירו מדור לדור כחלק מהמורשת התרבותית שלהן.

סינון